Persondatapolitik

 

 • Generelt

  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Fitness & Nutrition ApS ("BilligFitness", "os", "vores", "vi") behandler og indsamler oplysninger om vores kunder, herunder dig.
  2. Vores persondatapolitik gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via BilligFitness hjemmeside, www.billig-fitness.dk ("websitet") eller som vi indsamler via facebook annoncer.
  3. BilligFitness er den dataansvarlige for dine personoplysninger og kontakt til BilligFitness kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 • Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen


   1. Ved at besøge websitet, indsamler vi helt automatisk oplysninger om dig og din færden på og brug af websitet, fx hvilken type browser du benytter, din ip-lokalitet, hvilke søgninger du foretager på websitet, dit netværks lokalitet og informationer om din computer.  
    1. Formålet med at indsamle informationer om dig er at optimere brugeroplevelsen og den funktionalitet vi har på websitet, samt at foretage målrettet markedsføring via. Facebook, Instagram, Google og Youtube.  Vi behandler oplysninger på denne nødvendige måde, for at kunne varetage vores interesser i at forbedre websitet og forbedre oplevelsen for dig som kunde. Herunder at vise dig relevante tilbud via annoncer på de førnævnte platforme.
    2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
   2. Hvis du vælger at købe et produkt eller at kommunikere med os på websitet, indsamler vi oplysninger, du selv afgiver, fx dit navn, din adresse, din emailadresse, dit telefonnr., din betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter din ordre indeholder og eventuelt har returneret, leveringsmetode, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra ordren er foretaget.

    1. Det formål vi har er at vi kan levere de varer, du har bestilt på websitet og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
    2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
   1. Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
    1. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
    2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
   2. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan du blive bedt om at oplyse fx navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, m.m. Udover navn, adresse og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af vores fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.
    1. Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af nyhedsbrevet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.
    2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

  • Modtagere af Personoplysninger

   1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og leveringsmetoder videregives til enten/både PostNord, GLS, Coolrunner og Webshipper der står for leveringen af de varerne til dig.
   2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af websitet, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
   3. Ud af nogle af de databehandlere vi benytter os af, er nogle af dem etableret uden for EU. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA og Canada er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

    1. kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
    2. kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
    3. Kopi af MailChimps certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
    4. Kopi af Klaviyos certificering kan findes her: https://www.klaviyo.com/blog/gdpr-for-ecommerce
    5. Kopi af Shopify certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4&status=Active

  • Dine rettigheder

   1. Du har som kunde ved os, ret til at blive oplyst omkring dine rettigheder, og dem lister vi her med henblik på at skabe åbenhed omkring hvordan vi behandler dine oplysninger:

   1. Indsigtsretten
    1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
    2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til cm@billig-fitness.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
   2. Retten til berigtigelse
    1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
    2. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
   3. Retten til sletning
    1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

   1. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

    1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
   1. Retten til dataportabilitet
    1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
   2. Retten til indsigelse
    1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
    2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
   3. Retten til at tilbagekalde samtykke
    1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i nyhedsbrevet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på cm@billig-fitness.dk.
   4. Retten til at klage
    1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

   

  • Sletning af persondata
   1. Oplysninger indsamlet om din brug af websitet jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af websitet i 1 år.
   2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
   3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på websitet jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
   4. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores nyhedsbrev jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 3 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab til vores nyhedsbrev og ikke genaktiverer det indenfor de næste 3 år, eller c) såfremt du framelder dig dit medlemskab til vores nyhedsbrev.

   

  • Sikkerhed
   1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
   2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

   

  • Kontaktoplysninger
   1. Fitness & Nutrition ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via websitet.
   2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

  Fitness & Nutrition ApS

  Karlebovej 59

  3400 Hillerød


  Tlf. nr.: 71993438

  E-mail: cm@billig-fitness.dk


  1. Ændringer i Persondatapolitikken
   1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på websitet.
   2. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedesbrev, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.
  2. Versioner
   1. Dette er version 1 af BilligFitness’s persondatapolitik dateret den 23/05-2018